Main Menu

Home
News Update

Contact Us

Contact Us
Search

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday457
mod_vvisit_counterThis week4033
mod_vvisit_counterThis month10886
mod_vvisit_counterAll2589602
 
 
 
 
 
 

ลงนามถวายพระพร " ร้อยดวงใจ ... หลายร้อยดวง "

DOWNLOAD

 
กิจกรรมภาควิชา ประจำเดือน “ เมษายน ” 2558

กิจกรรมภาควิชา / หน่วยงานต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำเดือน “ เมษายน ” 2558 ( ปชส ข WWW-FB 256 / 2015 : 04 : 02 / 56 )

 

 
“ วันสงกรานต์ 2558 ”

เชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม : ทำบุญ สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ “ วันสงกรานต์ 2558 ” ( ปชส ข WWW-FB 255 / 2015 : 04 : 02 / 55 )

 

 
พิธีประกาศเกียรติคุณ ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ คนดี ศรีจุฬา

อังคาร 24 มีนาคม 2558 : 13.30 น. : ห้อง 212 อาคาร มหิตลาธิเบศร ( ชั้น 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ปชส ข WWW-FB 236 / 2015 : 03 : 24 / 36 )

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ประธาน ใน พิธีประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน , ศาสตราจารย์ , รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และกิจการนิสิต , รางวัลการวิจัย , รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 และ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฎิบัติการ คนดี ศรีจุฬาฯ ประจำปี 2558 โดยมี คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ...

1. ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ได้แก่ รศ.นพ.นภดล นพคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์

2. ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ประกอบด้วย ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา , ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง ภาควิชาศัลยศาสตร์ , ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา

3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านกิจการนิสิต ได้แก่ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

5. รางวัลการวิจัย และ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ประกอบด้วย ศ.ดร.พญ. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาวิจัย , ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ดร.ชินโชติ ธีรภัคภิญโญ ฝ่ายวิจัย

6. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฎิบัติการ คนดี ศรีจุฬาฯ ได้แก่ นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย หัวหน้าหอสมุด , นางเบญจพร อัคควัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ และ นายสมบัติ แสนชมชื่น พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย ศ.ดรนพ.ประวิตร อัศวานนท์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา , รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจิรญ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต , รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา , ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร , รศ.พญ.กัญญารัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี

 
ประชุม ... ส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำราแพทย์

จันทร์ 23 มีนาคม 2558 : 14.00 น. : ห้องประชุม 112  ตึก อานันทมหิดล ( ชั้น 1 ) ( ปชส ข WWW-FB 233 / 2015 : 03  : 23 / 33 )

 ผศ.มานิต  รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( สพจ. ) และ สิริพงษ์ อรุณโรจน์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประชุม เตรียมงานส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำราแพทย์ หนังสือจากงานวิจัย เพื่อเชิญชวน คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมโครงการจัดพิมพ์ตำราแพทย์กับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เพื่อออกสู่สังคมวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยมี   กรรณะ กองศักดา ผู้จัดการทั่วไป , ประสิทธิ์ จิตรบุญ หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตและการตลาด , เบญจมาศ โคตรชา และ ศศิมา สุวรรณพรหม ฝ่ายการตลาด สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  เข้าร่วมประชุม

 

 
พระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.นพ.กรณ์กิจ มุทิรางกูร

บิดา ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ( ปชส ข WWW-FB 253 / 2015 : 04 : 01 / 53 )

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 11 of 953
 
 
 
 
 

Who's Online

Statistics